Posts in tag

Bryant Park


Messångare, grå kattfågel och gulstrupig skogssångare. Det är bara några av de fåglar man kan se på Manhattan. Maja Aase …