Om Global Bar Magazine


Coronapandemin är en unik situation som trots sitt allvarliga hot också öppnar möjligheter för eftertanke, reflektion – och för att diskutera nya lösningar på våra gemensamma problem. Vårt mål är att Global Bar Magazine och Global Podd ska fylla en del av detta. 

Global Bar är sedan mer än tjugo år tillbaka en arena för samtal kring globala frågor, startad av Global Reporting. Global Bar Magazine ges ut av Globala Nyheter Sweden AB och drivs självständigt från Global Reportings uppdrag.

Ansvarig utgivare: David Isaksson.