Posts in tag

UNWRA


Det blev ingen annektering av delar av Västbanken den 1 juli, trots att USA gett Israel klartecken att inkorporera de …