Posts in category

Bistånd


Vid den humanitära givarkonferensen den första mars som Sverige stod värd för lovade världssamfundet 1,7 miljarder dollar i ökat stöd till Jemen. Beloppet är dock bara hälften av det som FN vädjat om. Samtidigt har en stor fond med hemliga givare lovat stora belopp. Sverige stod den första mars medvärd för en humanitär konferens för …

Sidas svar på mina artiklar visar att man har förstått det problem som jag uppmärksammat och att man nu också är beredd att åtgärda det. Det leder förhoppningsvis till en lösning som även i framtiden möjliggör en bred och öppen debatt om biståndet, utan att deltagarna i denna debatt på förhand tvingas inta en viss …

Vi välkomnar att Martin Uggla lyfter frågan om organisationernas informationsarbete. Sida har därför beslutat se över alternativ för att organisationer som inte är medlemmar i en strategisk partnerorganisation ska kunna söka stöd. Det skriver Torbjörn Pettersson, avdelningschef för HR och kommunikation på Sida i debatten om ForumCIV:s informationsuppdrag. För Sida är information, granskning och debatt av …

Att döma av ForumCiv:s svar på min artikel har man inte koll på vad det står i organisationens egna avtal med Sida. Man tycks inte heller förstå det principiellt oacceptabla i att statliga medel som ska främja pluralism och en öppen biståndsdebatt villkoras med specifika ställningstaganden i denna debatt, skriver Martin Uggla i en replik …

Organisationer riskerar att tvingas in i ForumCiv för att kunna få bidrag från Sida, skrev Martin Uggla på Östgruppen i en debattartikel. Nu svarar ForumCiv:s ordförande Victoria Enström Lindskog. Vi är ingen myndighet, skriver hon. ForumCiv stöttar varje år organisationer och gräsrotsrörelser världen över som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det råder en …

Ingenting har hänt – och ändå allt – under detta omtumlande år där världen till synes stått stilla meden vi försökt hantera corona-pandemin. Nu firar Global Podd sitt 50e avsnitt! Ända sedan den 24:e mars 2020 har vi varje vecka diskuterat, granskat och följt utvecklingen i världen utanför västvärldens lilla bubbla.  Hör några av de …

För att ta del av statliga anslag som har till syfte att främja oberoende debatt tvingas nu organisationer ansluta sig till ForumCiv och därmed också stödja organisationens idéprogram och arbetssätt. Detta kan inte anses vara förenligt med Sidas myndighetsutövning och det syfte som finns bakom anslaget. Det skriver Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati …

Flera internationella organisationer har stoppat sin verksamhet i Burma (Myanmar). Nu avbryter EU också sitt hårt kritiserade stöd till polisen i Burma, enligt uppgifter som ännu inte officiellt bekräftats. Sida har ännu inte fattat något beslut om samarbetet med staten i Burma ska avbrytas. Samtidigt fortsätter protesterna i landet. Under de senaste åren har internationella …

Statsminister Stefan Löfven har utsett den nuvarande statssekreteraren Per Olsson Fridh till ny biståndsminister. Han efterträder Isabella Lövin (och dessförinnan Peter Eriksson). Som statssekreterare har Per Olsson Fridh varit mycket uppskattad av branschen. – Det är med stor ödmjukhet jag kliver in i rollen. Det demokratiska utrymmet är under press i världen. Sverige är en tuff och …

I helgen avgår Isabella Lövin som språkrör och kommer strax därefter att lämna regeringen och sina ministeruppdrag. En plats som blir ledig är jobbet som biståndsminister – Sveriges viktigaste minsterpost, menar Act Svenska kyrkan som med hjälp av en ”annons” vill hjälpa statsminister Stefan Löven att hitta hennes ersättare.  I sin ”annons” skriver organisationen bland annat: …