Under många år har Moldavien stått och vägt mellan Ryssland och EU. Den 11:e juli vann den EU-vänliga presidenten Maia Sandaus parti en övertygande seger. Nu hoppas många unga i Moldavien på att EU går från ord till handling. Den pro-europeiska presidenten Maia Sandau, som leder det liberala Handling och Solidaritetpartiet (PAS) och som valdes till president i …

Den 1 oktober tillträder Cecilia Tengroth som förbundets nya generalsekreterare. Cecilia Tengroth är jurist med inriktning på folkrätt. Hon kommer närmast från en tjänst som stabschef på Svenska Röda Korset. Tidigare har hon arbetat på bland annat Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet och Civil Rights Defenders.

Ska du gifta dig i sommar eller är du en diamantkonnässör? Kanske du fascineras av alkemi? Nu kan du, om du har råd, bära diamanter som tagits fram på ett miljömässigt hållbart sätt. Brytningen av diamanter innebär stora påfrestningar på miljön. Den har också skapat brutala inbördeskrig där barn och fattiga utnyttjas på det mest …

Mellan den 6:e och 15:e juli hålls FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling vilket i år blir virtuellt. Årets möte fokuserar på pandemins inverkan på arbetet med de globala målen. Och frågan är – finns det fortfarande en chans att nå målen? Det senaste året har som alla vet varit oerhört dramatiskt och arbetet med de globala målen …

Mellan 2014 och 2019 ökade antalet elefanter i Tanzania från 43 000 till 60 000 tack vare bland annat bättre övervakning och en specialstyrka som infiltrerar organisationer som handlar med elfenben. Samtidigt klassas den afrikanska skogselefanten som akut hotad. Under åren 2009 till 2014 minskade elefantpopulationen med mer än 60 000 elefanter eller 60 % i Tanzania. Uppemot …

Regeringen har utsett Magnus Rydén till ambassadör i Dublin, med stationering i Stockholm. Magnus Rydén arbetar idag som chef för Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD-HI). Han har tidigare arbetat på Kommerskollegium, vid EU-representationen i Bryssel samt vid ambassaderna i Dublin och Washington. Magnus Rydén tillträder sin nya befattning under hösten 2021.

UNICEF, Läkare utan gränser och Rädda Barnen återfinns överst på listan över de biståndsorganisationer som samlade in mest pengar 2020. Men den organisation som ökat mest är Läkarmissionen som i år blir den tionde största insamlingsorganisationen inom biståndsbranschen. Sammanställningen över vilka organisationer som samlar in mest görs av branschorganisationen Giva och generellt ligger biståndsorganisationer bland …

Mellan den 30 juni och den 2 juli organiserar FN:s kvinnoorganisation UN Women The Generation Equality Forum – den största globala konferensen på 25 år om kvinnors rättigheter. Företag, internationella organisationer, regeringar och civilsamhället kommer att träffas – på internet – för att komma överens om åtaganden som påskyndar kampen för jämställdhet de kommande fem åren. Men …

ANALYS. Valet av Joe Biden som USA:s president ökade förhoppningarna för att kärnenergiöverenskommelsen skulle kunna återupplivas via diplomatiska förhandlingar. Den tillträdande iranske presidenten Ebrahim Raisi avvisar dock alla planer på förändring av avtalet. Det är USA som får krypa till korset, anser han. Kärnenergiavtalet JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) undertecknades 2015 av Iran och ”P5+1”, …

Först dödade polisen i Belarus hennes man. Nu krävs Alena Herman på skatt för de bidrag hon mottog från privatpersoner efter mordet. Alena Herman, änkling till den belarusiske aktivisten Alyaksandr Taraykouski som sköts till döds på natten till den elfte augusti 2020 av polisen i Minsk, har ålagts att betala skatt på det ekonomiska stöd som …