Kampen om rätten till abort – vad händer i världen?

Medan de hårda abortlagarna börjat luckras upp i Afrika och Latinamerika går USA och Europa i motsatt riktning. Men i vilka länder har de mest restriktiv abortlagstiftning? Och vilka öppningar till förändring finns det?

Inställningen till abort varierar kraftigt i världen. De mest kritiska länderna (24 till antalet) förbjuder helt och hållet abort, medan de mest liberala staterna är tre gånger så många till antalet och tillåter abort på begäran. Egypten, Irak, Senegal och Laos tillhör kategorin länder med hårdast lagstiftning på området. Andra stater som helt förbjuder abort är bland andra Jamaica, El Salvador och Mauretanien. Men även i EU-landet Malta är förbudet mot abort totalt.

Samtidigt har de hårda abortlagarna börjat luckras upp i ett flertal länder. En rad rättsliga och lagstiftande beslut på senare tid har börjat tugga på restriktionerna i Latinamerika, en region som fortfarande har några av världens hårdaste abortlagar. Det gäller till exempel El Salvador som vi tidigare skrivit om bland annat här.

Debatten rör ofta tröskeln för när abort tillåts. Tolv veckor är det vanligaste. Men länder som USA, Nordkorea, Kina, Island, Singapore, Kanada, Nya Zeeland och Vietnam tillåter abort efter 15 veckor. I många afrikanska länder är abort bara möjligt under väldigt strikta förhållanden och tabubelagt. I Latinamerika är abort lagligt endast i Argentina, Kuba, Uruguay, Guyana och Franska Guyana och, sedan Högsta domstolens beslut från september 2021, i Mexiko.

Så kallade medicinska aborter, till exempel med hjälp av tabletter, blir allt vanligare. Illegala aborter ökar globalt, eftersom tillgången till tabletter ökar. I många rika länder täcker offentliga försäkringar även aborter. Men i till exempel USA tillåts i de flesta fall inte federala medel att finansiera aborter.

– Vi ser eller har sett en liberalisering i länder som Irland, Argentina, Mexiko, Australien, Nya Zeeland och Nordirland. Afrika står för hälften av all liberalisering de senaste 25 åren, även om man inte hör så mycket om det i media. Latinamerika har en väldigt stark folkrörelse, inklusive den gröna vågen som har bidragit till förändring, säger Kristina Castell, senior policyrådgivare på RFSU.

Ett av de länder i Afrika som hon syftar på är Benin där parlamentet i oktober 2021 antog en ny lag som kommer att underlätta för aborträtten.

Länder med totalt förbud
Lagstiftningen i länderna i denna kategori tillåter inte abort under några omständigheter, inte heller när kvinnans liv eller hälsa är i fara. 24 länder i världen hör till denna kategori. 90 miljoner (5 procent) av alla kvinnor i reproduktiv ålder lever i länder som helt förbjuder abort. I den här kategorin återfinner vi Nicaragua, Honduras, El Salvador, Jamaica, Haiti, Dominikanska republiken, Surinam, Sierra Leone, Kongo-Brazzaville, Mauritanien, Senegal, Egypten, Irak, Laos och Filippinerna – och som sagt också Malta.

– Till exempel i El Salvador är abort totalförbjudet och kan leda till fängelse även vad gäller missfall. Länder i Latinamerika har de mest restriktiva lagarna. I Europa har Polen i princip stängt dörren för alla aborter. I många länder finns det starka nationalistiska och värdekonservativa krafter som trycker på en begränsning av aborträtten, fortsätter Kristina Castell.

Men även i El Salvador kanske något ändå är på väg att förändras. I en banbrytande dom dömde den interamerikanska domstolen El Salvador för att den kriminaliserar abort och de dödsfall bland kvinnor som detta leder till.

Så här ser rätten till abort ut i världen. Källa: Centre for Reproductive rights.

Abort tillåten när kvinnans liv är i fara
Lagstiftningen i de länder som ingår i denna kategori tillåter abort när kvinnans liv är i fara. 42 länder hör till denna kategori. 360 miljoner (22 procent) kvinnor i reproduktiv ålder lever i länder som tillåter abort för att rädda kvinnans liv. Hit hör bland andra Mexiko, Panama, Brasilien, Venezuela, Paraguay, Chile, Gambia, Mali, Elfenbenskusten, Nigeria, Gabon, Libyen, Iran, Afghanistan och Bangladesh.

Kristina Castell beskriver en global trend:
– De medicinska aborterna har revolutionerat både tillgång och säkerhet. Mycket tyder på att tillgången till säkra aborter ökar på grund av att fler länder liberaliserar abortlagarna och en ökad tillgång till medicinska aborter som förenklar förfarandet.

Abort av hälsoskäl eller terapeutiska skäl tillåten
225 miljoner (14 procent) kvinnor i reproduktiv ålder lever i länder som tillåter abort av hälsoskäl. Här finns länder som Colombia, Equador, Peru, Marocko, Algeriet, Chad, Saudiarabien, Pakistan, Malaysia, Sydkorea, Polen, Israel, Qatar, Singapore och Vanuatu. 

Kristina Castell förklarar:
– I många länder finns inget uppbyggt sjukvårds- och hälsosystem. Och brist på information om aborter, delvis på grund av det starka stigmat. I till exempel Kambodja och Nepal är abort lagligt, men många kvinnor känner inte till detta. Bristen på information leder till osäkra och olagliga aborter, helt i onödan. Och det finns ett stigma associerat med att utföra abort, även i Sverige. Detta är ett globalt fenomen som skapar barriärer för tillgång.

Allmänna sociala, eller ekonomiska skäl
Dessa lagar tolkas i allmänhet liberalt och tillåter abort under många olika omständigheter. Dessa länder tar ofta hänsyn till en kvinnas faktiska eller rimligen förutsebara miljö och hennes sociala eller ekonomiska förhållanden när de överväger de potentiella konsekvenserna av graviditet och barnafödande. 386 miljoner (23 procent) kvinnor i reproduktiv ålder lever i länder som tillåter abort på breda sociala eller ekonomiska grunder. Till denna kategori hör Barbados, Belize, Etiopien, Fiji, Finland, Storbritannien, Hongkong, Indien, Japan, Rwanda, Saint Vincent och Grenadinerna, Taiwan och Zambia.

Abort på begäran (graviditetsgränserna varierar)
601 miljoner (36 procent) kvinnor i reproduktiv ålder lever i länder som tillåter abort på begäran. 72 länder i världen hör till denna kategori. Fri abort är vanligtvis tillåten upp till tolv veckor medan Sverige som enda europeiska land tillämpar fri abort till och med vecka 18. I denna kategori hittar vi bland andra följande nationer: Albanien, Argentina, Australien, Azerbajdzjan, Belarus, Frankrike, Italien, Nederländerna, Nepal, Nya Zeeland, Nordirland, Norge, Portugal, Tyskland och Österrike.
– Samvetsfrihet eller vårdvägran är inte accepterat i Sverige; Europadomstolen har sagt nej till detta i ett uppmärksammat rättsfall för några år sedan, konstaterar Kristina Castell.

Vad kommer att hända i USA?
Den stora frågan kring aborträtten i världen är nu vad som kommer att hända i USA. Roe mot Wade är ett vägledande rätts- och abortfall som avgjordes av USA:s högsta domstol 1973 och som ger amerikanska kvinnor rätten att avbryta graviditeter fram till runt den 23:e veckan. Nu ska högsta domstolen ta ställning till tröskeln i Mississippis abortlag, vilket skulle kunna upphäva Roe. Om domstolen omkullkastar Roe väntas över 20 stater förbjuda eller kraftigt begränsa aborträtten i alla graviditetsstadier. Dom meddelas någon gång mellan april och juni 2022.

– Det vi ser i USA är oroande. Om Roe mot Wade omkullkastas står flera stater beredda att ändra abortlagstiftningen. I till exempel Texas finns det numera en annan laglig väg att förbjuda aborter i och med att civilpersoner får anmäla och kan stämma kliniker. Till syvende och sist är detta alltid en fråga om jämlikhet. De marginaliserade och utsatta drabbas av stränga abortlagar med risk för komplikationer och i värsta fall död, konstaterar Kristina Castell på RFSU.

Tomas Nordberg

Läs också

https://globalbar.se/2021/01/argentina-historisk-abortseger-for-latinamerika/

Fortsätt läsa för endast 49 kr/mån!

Du läser nu en av tre gratis artiklar innan du bestämmer dig för att bli prenumerant. För att läsa mer om våra prenumerationer klickar du här.

Köp prenumeration