Lundin säljer – lämnar tusentals brottsoffer utan ersättning

Lundin Energy (tidigare Lundin Oil) säljer huvuddelen av sin verksamhet till norska Aker BP och ägarfamiljen får en rejäl utdelning. Därmed skyddar ägarfamiljen sig från de krav på kompensation som skulle kunna uppstå vid en fällande dom för folkrättsbrott.
– Efter försäljningen kommer Lundin Energy inte längre att kunna betala sin skuld till offren, säger Egbert Wesselink på organisationen Pax som länge drivit frågan om ersättning.

I början av november 2021 åtalades Lundin Energys styrelseordförande Ian Lundin, tillsammans med tidigare vd:n för bolaget Alex Schneiter (företaget hette då Lundin Oil), för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan mellan åren 1999 och 2003. Nu väljer alltså Lundin att sälja för att undgå eventuella ytterligare ersättningskrav. Affären, som formellt ägde rum den 21:a december 2021, innebar att de båda bolagen ingick en fusion. Lundin Energy säljer sin olje- och gasverksamhet till norska Aker BP för motsvarande 127,5 miljarder svenska kronor. Efter affären äger Lundins aktieägare 43 procent av Aker BP:s aktier.

– Jag kan tänka mig att Aker BP inte bryr sig om Lundins förflutna; de är intresserade av ett bra pris för Lundins nuvarande norska tillgångar, säger Aly Verjee, doktorand vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. 

Aker BP är ett olje- och gasbolag som fokuserar på den norska kontinentalsockeln. Lundin Energy AB och dess verksamhet inom förnybar energi ingår inte i sammanslagningen och bolaget kommer således att fortsätta att vara noterat på Nasdaq Stockholm efter sammanslagningen. Aktieägarna får i och med affären ett kontant vederlag på 2,22 miljarder dollar, cirka 71 kronor per aktie efter omräkning från dollar. Aktieägare får också behålla sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy och dess verksamhet inom förnybar energi.

Gigantisk affär
Detta är det största norska utlandsförvärvet genom tiderna, och den största transaktionen på norsk sockel sedan Statoil och Hydro gick samman för 15 år sedan. Förvärvet av Lundins olje- och gasverksamhet skapar det i särklass största operativa bolaget på norsk sockel efter statliga Equinor, med en produktion på 400 000 fat oljeekvivalenter per dag – en tiondel av Norges olje- och gasproduktion, och långt före konkurrenten Vår Energi på nästa plats. Och produktionen kan öka till över en halv miljon fat till 2028.

Ashley Heppenstall, som länge var föremål för åklagarnas intresse och som avskrevs som misstänkt för brott på ett sent stadium i utredningen kring Lundins verksamhet i Sudan, kommer att spela en nyckelroll i det nya företaget då han har föreslagits som styrelseledamot för att representera Lundins aktieägare.

Det nya företaget blir det näst största oljebolaget på den norska kontinentalsockeln. 

– Lundin säljer sin olja och gas och behåller alla skulder som härrör från krigsförbrytelserna. De separerar rikedomarna från brotten. Aktieägarna kan påstå att de inte har något med brotten att göra. De är blinda för det faktum att 200 000 offer för krigsförbrytelser lämnas utanför i kylan, säger Egbert Wesselink från den nederländska fredsorganisationen Pax. 

Egbert Wesselink uppskattar att Lundins andel av de uppkomna skadorna i Sudan uppgår till fem miljarder kronor. Han menar att de norska myndigheterna nu måste göra ett offentligt uttalande med innebörden att alla offer för krigsförbrytelser har rätt till upprättelse och gottgörelse och att Lundin därmed är skyldiga att ersätta offren för de skador de utsattes för. Vidare kräver han att en oberoende expertkommission upprättas:

– De norska myndigheterna måste ställa som villkor för fusionen att en betydande summa pengar stannar kvar i Lundin Energy i till exempel ett spärrkonto som man inte kan få tillgång till förrän en oberoende utredning har gjorts, fortsätter Egbert Wesselink.

Fusionens genomförande är villkorad av en rad saker. Bolagsstämman i var och en av Aker BP och Lundin Energy måste godkänna fusionen senast den 30 juni 2022. Och norska myndigheter, inklusive Olje- och Energidepartementet och Finansdepartementet, måste ge sitt godkännande. 

– Den centrala bestämmelsen i FN:s allmänna principer för mänskliga rättigheter är att företagen måste ta itu med sina negativa konsekvenser för kränkningar av mänskliga rättigheter. När Lundin Energy berövas sina norska tillgångar kommer det inte längre att kunna uppfylla denna skyldighet. Den norska regeringen bör därför inte godkänna affären. Norge bör starta en oberoende utredning av Lundins agerande och se till att Lundin Energy reserverar tillräckliga medel för att betala sina skulder till överlevare av krigsbrott vid en fällande dom, fortsätter Egbert Wesselink.

Stor bonus till Lundin
I de dokument som släpptes av Aker framgår att ledningen i Lundin får totalt 28 miljoner dollar – drygt 250 miljoner kronor – i extra ”transaktionsbonusar” utöver incitamentsprogram och regelbundna avgångsvederlag. 

– För Lundin är det uppenbart lukrativt att lösas ut för miljarder kronor och en nyemission av aktier. För de svenska åklagarmyndigheterna och offren för oljeutvinningen i Sydsudan kan en mer komplicerad bolagsstruktur och ett avskalat Lundin Energy göra det svårare att få in eventuella ekonomiska skadestånd. Men med tanke på hur snabbt fallet har gått hittills är ett eventuellt ekonomiskt skadestånd mot Lundin fortfarande långt borta och på intet sätt säkert, säger Aly Verjee.

Tomas Nordberg

Preliminär tidplan för fusionen

Läs också

https://globalbar.se/2022/01/lundin-hallbara-tycker-dow-jones/

Lyssna på!

https://globalbar.se/2021/12/global-podd-94-sydsudan-i-vantan-pa-lundin-rattegangen/

Fortsätt läsa för endast 49 kr/mån!

Du läser nu en av tre gratis artiklar innan du bestämmer dig för att bli prenumerant. För att läsa mer om våra prenumerationer klickar du här.

Köp prenumeration