Norska pensionspengar på ockuperad mark i Palestina


Bosättningen Pisgat Ze'ev on är byggd på ockuperad palestinsk mark. Foto: Shutterstock. Occupied Palestinian Territories.

Norges största värdefond, Regeringens globala pensionsfond, har omfattande investeringar i företag som är aktiva på de ockuperade palestinska områdena. Det framgår av en ny kampanj från norska fackförbund och organisationen Norsk Folkehjelp.

Det handlar om 64 företag i pensionsfondens portfölj som är inblandade i aktiviteter som FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena Michael Lynk har beskrivit som ”helt och hållet inkompatibla med mänskliga rättigheter skyldigheter, med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och med varje meningsfull definition av utökad tillbörlig aktsamhet”. 

Företag spelar en nyckelroll i att stödja konstruktionen, underhåll och utvidgning av de illegala bosättningarna. Internationella och israeliska företag återfinns inom t ex bankväsende, turism, säkerhet, teknologi, fastighetsaffärer och telekommunikationer. Pensionsfonden som i folkmun kallas för Norska oljefonden är världens största statliga förmögenhetsfond. Dess investeringar i de 64 företagen på ockuperat palestinskt territorium uppgår till över 19 miljarder amerikanska dollar. 

Norges största fackförening, Fagförbundet och Norsk Folkehjelp kräver nu att oljefonden genomför noggranna utvärderingar av alla dessa företags tillbörliga aktsamhet i ockuperade områden och andra högriskområden, fattar snabba avyttringsbeslut för företag som bidrar direkt till allvarliga överträdelser av internationell rätt och mänskliga rättigheter och divesterar från andra företag när utövandet av aktivt ägande misslyckas med att leda till att företag avslutar aktiviteter som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Till oljefondens försvar ska tilläggas att den har påbörjat en översyn av dessa aktiviteter.

Läs mer om kartläggningen här

Tomas Nordberg

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.